Aichi Medical
Interpretation
System

About

Hệ thống Thông dịch Y tế Aichi
Hệ thống Thông dịch Y tế Aichi
Hệ thống Thông dịch Y tế Aichi đang cung cấp dịch vụ phái cữ thông dịch viên y tế, thông dịch qua điện thoại và dịch tài liệu theo yêu cầu của các cơ sở y tế, v.v... để người nước ngoài cư trú tại tỉnh Aichi có thể an tâm điều trị y tế, v.v... Đang được điều hành bởi “Hội đồng Xúc tiến Hệ thống Thông dịch Y tế Aichi” được thành lập vào tháng 2 năm 2012 bởi 54 thành phố, thị trấn, làng mạc, đoàn thể cơ sở y tế và trường đại học trong tỉnh Aichi.

News

 • Ngày 6 tháng 7 năm 2023

  Tên công ty của văn phòng điều hành đã được thay đổi. (Tên mới: BRIDGE MULTILINGUAL SOLUTIONS INC. Tên cũ: BRICK’s Corporation) → Chi tiết ở đây

 • Ngày 19 tháng 4 năm 2023

  Tuyển dụng thông dịch viên y tế (tiếng Anh/tiếng Bồ Đào Nha) cho Hệ thống Thông dịch Y tế Aichi năm tài chính 2023. → Chi tiết ở đây

 • Ngày 31 tháng 3 năm 2023

  Trang web đã được làm mới.

Bệnh nhân (người muốn đi đến bệnh viện)

For
Patients

Bệnh nhân
(người muốn đi đến bệnh viện)

Các cơ sở y tế, v.v... ở tỉnh Aichi đã đăng ký Hệ thống Thông dịch Y tế Aichi có thể sử dụng các dịch vụ như phái cử thông dịch viên y tế, thông dịch qua điện thoại và dịch thư giới thiệu, v.v...

Nội dung dịch vụ

 • Phái cử thông dịch viên

  Chúng tôi sẽ phái cử thông dịch viên y tế đến các bệnh viện, v.v...

  [Ngôn ngữ]
  Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Phillipines, tiếng Việt Nam, tiếng Thái Lan, tiếng Indonesia, tiếng Nepal, tiếng Mã Lai, tiếng Ả Rập, tiếng Hàn Quốc/Triều Tiên, tiếng Myanmar

 • Thông dịch qua điện thoại

  Chúng tôi hỗ trợ thông dịch qua điện thoại 24/24 trong 365 ngày.

  [Ngôn ngữ]
  Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Phillipines, tiếng Việt Nam, tiếng Hàn Quốc/Triều Tiên
  (* Tiếng Việt và tiếng Phillipines từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối)

 • Dịch tài liệu

  Chúng tôi dịch thư giới thiệu, v.v... cho các cơ sở y tế.

  [Ngôn ngữ]
  Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Phillipines, tiếng Việt Nam, tiếng Thái Lan, tiếng Indonesia, tiếng Nepal, tiếng Mã Lai, tiếng Ả Rập, tiếng Hàn Quốc/Triều Tiên, tiếng Myanmar

Câu hỏi thường gặp (Q&A)

Câu 1. Có tính phí sử dụng không?

Về nguyên tắc là sẽ tính phí sử dụng. (Ví dụ: Trường hợp phái cử thông dịch viên, bệnh nhân sẽ phải trả 1.500 yên hoặc 2.500 yên trong 2 giờ tùy theo nội dung thông dịch)

Câu 2. Có thể sử dụng trong những trường hợp như thế nào?

Có thể sử dụng trong trường hợp cơ sở y tế nhận thấy cần thiết. Bệnh nhân không thể tự mình yêu cầu văn phòng điều hành phái cử thông dịch viên, v.v...

Câu 3. Có thể sử dụng ở những cơ sở y tế nào?

Vui lòng xem bản đồ hoặc danh sách bên dưới để biết các cơ sở y tế có thể sử dụng dịch vụ này.

Vui lòng xem danh sách ở đây.

* Đang hiển thị các cơ sở y tế đã đồng ý công bố trên website này.

Thông tin liên hệ

Liên quan đến việc sử dụng hệ thống

Văn phòng điều hành Hệ thống Thông dịch Y tế Aichi (BRIDGE MULTILINGUAL SOLUTIONS BRIDGE MULTILINGUAL SOLUTIONS INC. (tên cũ: BRICK's Corporation))
Điện thoại: 050-3816-7465
(ngày làm việc trong tuần từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều)
FAX: 050-8882-6293
Email: aimis-jimukyoku@bricks-corp.com

PAGETOP